10. REPRESSALIER FRA MYNDIGHEDERNES SIDE

 

Da statsmagten som nævnt ikke bryder sig om at private selv fremstiller ren gærcelleurin er det vel på sin plads at nævne de forskellige risici man udsættes for hvis man forsker seriøst i dette affaldsprodukt.
Normalt er toldvæsnet ikke særligt interesseret i den enkeltes sysler omkring et lille apparat, da det ikke er økonomisk rentabelt at gennemføre en sag der måske kun vil indbringe staten nogle få tusinde kroner og et apparat der skal destrueres.
Da der dog altid er en, omend lille, risiko for at en toldbetjent inviterer sig selv på besøg, skal bødegrundlaget kort ridses op.
Bøden (afgiften) beregnes ud fra apparatets størrelse, samt mængden af urinbase og færdigt destillat, der findes på bopælen. Det er derfor en god ide kun at lave 25 liter urinbase af gangen, samt at fjerne størstedelen af det færdige destillat fra bopælen.