2. KOGELIGEVÆGTE

(Introduktion til Kolonnen)

 

Da gærcelleurin har været genstand for utallige undersøgelser, og praktiske eksperimenter, er det lykkedes de dygtige forskere at opstille formlen C2H5OH.
Som det ses er der både kul, ilt og brint i, og stadset brænder også ganske udemærket, udviklende kuldioxid og vand. Kogepunktet er lavere end vands nemlig 78,5 grader celsius, Absolut (100%) ethanols vægtfylde er ca. 0,79 gram pr. kubikcentimeter.
Kært barn har jo som bekendt mange navne og gærcelleurinen har flere af den mere eller mindre appetitlige art, såsom alkohol, Ætylalkohol, eller blot ethanol, ikke at forveksle med methanol (træsprit, CH3OH), der er en kende ubehageligt at indtage, da den udover en særlig bismag danner formaldehyd i visse dele af organismen, bl.a. øjet, hvilket igen bevirker at nethinden ætses bort, i modsætning til ethylalkohol der danner acetaldehyd, der ganske vist er lidt ubehagelig, men dog ikke i samme grad giftig. Ved opvarmning af en blanding af vand og ethanol, vil blandingen normalt dele sig i to dele, eller faser, nemlig en dampfase og en vædskefase. Beskaffenheden af disse to faser afhænger af såvel trykket, som af den tilførte varmeenergi (temperaturen).
Haves eet kilo af en 20 grader varm blanding af 10% ethanol og vand, og opvarmes denne til 93 grader vil blandingen deles i h.h.v. 76 gram vædske indeholdene 7 % ethanol, vædskefasen, og 924 gram damp indeholdene 50 % ethanol, dampfasen. Det forudsættes at trykket under opvarmningen konstant holdes på 733 mm. kviksølv (ca. 1 atm.).
Bringes ethanolholdig damp i kontakt med ethanolholdig vædske, vil der mellem disse to faser dannes en ligevægt, idet begge fasers ethanolkoncentration vil ændres, såfremt kontaktstedets areal er tilstrækkeligt stort, og kontakttiden er tilstrækkeligt lang.
Bringes eksempelvis 1 kilo 93 grader varm, mættet, damp, indeholdene 50% ethanol i kontakt med 1 kilo 20 grader varm vædske, indeholdene 20% ethanol, så vil der, såfremt kontaktareal og kontakttid er tilstrækkelige, dannes to nye faser, idet dampfasen vil bestå af 110 gram, indeholdene 62% ethanol, og vædskefasen vil bestå af 90 gram, indeholdene 14% ethanol. Temperaturen vil være ca. 88,5 grader.