4. HOVEDKØLEREN

 

Hovedkølerens opgave er, i modsætning til kolonnerørets, ganske simpel. Den skal blot sikre at det udtagne destillat får en så lav temperatur at lokalet ikke fyldes med eksplosionsfarlige dampe, der gør det livsfarligt at tænde for lyset,
endsige en pibe tobak.
Hovedkøleren er normalt baseret på en af hjemmets vandhaner, og kan simpelt fremstilles af et 1 meter langt glasrør (15 mm Ø) og en noget kortere (og meget bredere) stump medløbsrør.
Glasrøret placeres i midten af nedløbsrøret og der tætnes med plasticpadding. I hver ende af nedløbsrøret bores et hul (ca. 10 mm Ø) hvori der anbringes en studs der også tætnes med plasticpadding. Der ledes nu kølevand ind i gennem den nederste studs således at vandet løber mod den øverste studs.
Der skal være en hældning af køleren, da vandet skal lægge sig tæt omkring det inderste rør. Der er nemlig ikke megen køleeffekt hvis vandet bare plasker ned igennem køleren.