5. SIKKERHED

 

De mennesker der ikke selv har overværet sprængningen af en defekt trykkoger eller lignende, har en tendens til at underdrive faren ved en tilstoppet kedel.
En 25 liters kedel kan, hvis kolonnen bliver stoppet, mageligt blæse et nydeligt køkken til et mindre nydeligt puslespil af glasskår, metalstumper og de halvkogte rester af den uforsigtige hjemmebrænder. En sikkerhedsventil der kan reguleres i området fra een til halvanden atmosfæres tryk er en udemærket løsning på problemet. Sikkerhedsventilen monteres i kedlens låg og forbindes med et rør der leder et evt. dampudslip i en sikker retning, hvilket vil sige ned i en rist eller lignende. Ventilen kalibreres ved at man efter monteringen åbner helt for ventilen og tænder op under eller i kedlen. Når væsken koger regulerer man ventilen lige indtil det punkt hvor den lukker for dampen. Det forudsættes naturligvis at kolonnen IKKE er tilstoppet. En anden, noget simplere, løsning er at placere en gummiprop løst i hullet. Et overtryk vil da normalt blæse proppen ud før kedlen sprænges. Efter endt destillation kan det ske at endnu en kedel mæsk skal sættes til kogning. Da det er relativt nemt at brænde både arme og ben under udhældning af destillationsresten, er det en god ide at bruge lidt ekstra tid på apparatet og forsyne det med en hane ved bunden af kedlen.