7. OMBYGNING TIL STUEMODEL

 

Hvis man anser sit apparat for noget der kan vinde en konkurrence på en udstilling af praktisk etnisk folkekunst er man måske besjælet af et ønske om at placere sin creation ved siden af hjemmets arnested, det være sig fjernsynet eller dobbeltsengen (i det sidste tilfælde er sikkerhedsventilen absolut obligatorisk). Da der sjældent er placeret vandhaner i stuen, og kun lidt oftere i soveværelset, er en løsning på problemet at flytte fjernsynet eller dobbeltsengen ud i køkkenet eller badeværelset. En anden løsning er at anvende luftkøling, hvilket for hovedkølerens vedkommende kan gøres ved at lede destillatet fra den den lille topkøler gennem et langt spiralsnoet kobberrør der placeres indvendigt i et noget større rør, der foroven er forsynet med en elektromotor med propel der suger luften hurtigt gennem røret og forbi det spiralsnoede kobberrør.
Metoden har den noget tvivlsomme fordel at spildvarmen fordeles i rummet og på denne måde udnyttes praktisk. Da topkøleren gerne må være lidt fiks, hvilket vil sige at den helst ikke skal fylde så meget, er det næsten nødvendigt at udforme den som en vandkøler. Det betyder at man enten skal trække en lang vandslange fra køkkenet til apparatet, og derfra til et afløb. Ønsker man denne løsning er dette kapitel helt uden interesse. Ønsker man en lille el-baseret opstilling, skal man blot fortsætte.
Trækker man nu et nyt kobberrør parallelt med røret til afkøling af destillatet, har man en dobbelt hovedkøler, der også kan bruges til at nedkøle kølevandet fra topkøleren. Da kølevandet skal bringes til at cirkulere mellem vandkøler og luftkøler, er det nødvendigt at investere i en lille cirkulationspumpe, der er tilstrækkeligt kraftig, og en lille vandtæt beholder. Her kan man for at spare, bruge børnenes lille plasticspand, eller plastic dunken med sulfo, der blot skal renses før brug. Kølevandet pumpes nu fra vandbeholderen op gennem vandkøleren og derfra videre gennem luftkøleren, og tilbage til vandbeholderen igen.
Løsningen lyder i grunden ret simpel, men det kræver ikke ret meget mere end to tommelfingre at få det hele til at ligne en rædsel fra en udstilling af mekanisk kunst, og da lyden af det gurglende kølevand desuden kan virke generende på Otto Leisners quiz-show, og visse af de i soveværelset forekommende ægteskabelige skærmydsler, så anbefaler jeg at kølingen baseres udelukkende på hjemmets vandhaner, og at apparatet derfor under kørsel placeres i køkkenet eller badeværelset, og kun ved festlige lejligheder bringes ind i stuen til almindelig beskuelse og beundring.